Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 125

9e8579d3-41d3-3946-4495-1a8bf4a2baac.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig