Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 126

22413d24-becb-51d1-0823-fef1f095dba4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig