Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 128

8caa62b8-861c-a3c9-6f06-6b4204997d38.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig