Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 129

96429602-0eec-d134-8cf1-362479c69a7c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig