Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 130

cdd48a55-9da5-ffc8-cb8c-c82acae7e16a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig