Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 014

fbce1934-5fd1-ff59-a0d3-79db77dece9e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig