Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 131

d10dd59e-046b-3f97-2c63-a9b900488ce6.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig