Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 132

4e453ea9-8871-aa95-bbfa-e24bbc38bd07.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig