Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 135

b8ebe1fd-f62a-63e7-c089-0ea90ff16013.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig