Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 134

7fa9c9d6-6bb4-0bf5-8964-cbd0190d9e06.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig