Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 136

f6a463ec-0d24-60d2-79df-4933f5173753.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig