Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 137

ccb9e677-5bd2-6c2d-66d0-0ee2b3c2c259.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig