Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 138

dbfb4645-8039-d25c-bb12-18763884f3dd.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig