Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 140

7a065938-25d8-3938-17cf-b80db675e214.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig