Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 015

f1d0ac3a-f815-017c-ee8e-3af0476ffa94.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig