Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 140

6c4291e3-ee46-abea-bdca-00db2144c878.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig