Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 143

4b99c06d-176d-6d2d-8d6b-7caab6962874.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig