Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 145

604b7c7f-223a-051a-ce23-14978611b9bb.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig