Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 145

a9ff66d3-8f62-f37f-76ac-8171df0be43e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig