Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 146

e374b09c-9f17-7129-0c29-9120025257e2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig