Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 147

d7df78de-67a3-d940-68db-673b089d2a13.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig