Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 148

37a05235-deff-e87f-8eae-0738e3490857.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig