Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 148

7ab65246-7555-f8e1-5f95-0d95243c4180.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig