Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 150

b52e1747-538f-b3af-f1ad-128b4215453f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig