Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 152

13a7f927-08fc-8ce7-1d19-20685e66f801.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig