Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 153

bc6d58d6-3f7a-d0b2-c5a9-5278528ac6a2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig