Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 154

c91a0b2c-ea96-a5b3-d829-16f0d33b0be8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig