Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 155

19d27418-1809-1693-b3e2-fd841642e2f4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig