Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 156

53b38ac8-a7da-0e0a-8ac2-a80c5bb8f0f4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig