Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 157

0820d9cd-5208-e5d3-682b-3824349ff9a9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig