Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 159

696c4095-bb82-c709-1bbb-16f268ff5d13.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig