Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 158

623074cc-5405-200b-06e7-4b5eb10bb3ec.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig