Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 160

41d8773b-684d-dccc-91d1-581be914f0f1.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig