Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 017

0419ee0d-4ccb-046f-579b-d4e40b1b3c55.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig