Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 163

db70d76c-52c0-fc68-8337-681892155df7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig