Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 162

a6102aa2-8d83-6407-38f3-786689dffa7e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig