Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 165

f1a4c6bc-106d-f05f-b40d-485fee30f15f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig