Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 167

d811fb0a-8ce7-da05-6a7c-cbf5dcc7d145.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig