Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 169

895f219a-99da-79a6-9202-109afb3e3866.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig