Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 170

d34be61e-c6dc-872c-c1f1-d0195ec82cb2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig