Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 169

70344ae4-7207-2561-ff05-83bb9bb0e757.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig