Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 018

522467a8-dbac-d7fe-b19f-a14b08cc2cb8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig