Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 171

a467d6d7-5813-7e53-16dc-263407d83e8d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig