Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 172

c05f27e7-8099-5d3c-d6d7-e60e822555a2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig