Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 171

d70ab0ff-dcf4-a200-178b-bcf685fae5d0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig