Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 173

f12a9360-7f1d-4b4e-15dc-4325843f8fa5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig