Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 175

d00981d4-6bac-b25e-6f04-e9913f9ee17f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig