Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 177

ce80784a-41ec-c8e1-8472-714ae212a49b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig