Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 178

519b4e65-86af-3d31-4458-9c9ca6df3e54.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig