Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 180

8446d71d-49a8-23f3-bdca-4bcb79b22337.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig