Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 019

ca71d630-8b2e-af8f-26e5-6bd190337fd4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig