Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 181

e9f6418d-30ea-d891-4e61-635c1f5e8543.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig